The InfoUSA Slovakia program is an initiative sponsored by the United States Embassy in Bratislava.
“An investment in knowledge always pays the best interest.”
Benjamin Franklin (1706-1790)

InfoUSA Košice

Call for Student Volunteers!

Sep 12, 2018, Košice

We are currently recruiting Student Volunteers! more info inside...

Flag-Pins-Slovakia-USA

 

 

 

 

 

 

 

 

We are looking for students in secondary schools and universities, who are communicative and friendly.

This is a valuable opportunity to build your communication and presentation skills and gain experience in the area of Public Diplomacy.

Help us prepare and conduct a movie night or a conversational meeting one to four times a month. You will receive a free annual membership in the State Scientific Library. Best of all, you will be provided with a certificate of recognition for your resume.

Volunteers will receive training and are required to commit to 5 hours of service a week.          

Further details in Slovak only.

 

Ponúkane Pozície:

- Kultúrny asistent pre Filmový klub

- Kultúrny asistent pre Diskusný klub


 

     1. Kultúrny asistent pre Filmový klub

Kultúrny asistent pre Filmový klub (KAF) sa podieľa na propagácii kinematografického fondu InfoUSA Košice a zvyšovaní jeho cirkulácie. Pomáha členom InfoUSA Košice zdokonaliť sa v anglickom jazyku. V rámci verejnej diplomacie USA v SR prispieva k prehĺbeniu kultúrneho porozumenia členov klubu.

 

Hlavné úlohy:

 • raz mesačne sa spolu s koordinátorom podieľa na výbere filmových titulov,
 • na základe vlastného výskumu si pripravuje stručné informácie o premietanom filme ako: kinematografické údaje a filmové trivia, historický a kultúrny kontext, spoločenský a kultúrny dosah a pod. a pred premietaním ich odprezentuje,
 • pripravuje miestnosť na premietanie a obsluhuje techniku,
 • pravidelne vedie a dopĺňa štatistické údaje o podujatiach a podáva o nich správy,
 • aktívne sa podieľa na propagácii filmového klubu a budovaní publika,
 • na základe vlastného výskumu prispieva svojimi návrhmi pri zostavovaní akvizičného zoznamu,
 • pred ukončením dohodnutého termínu dobrovoľníckej činnosti pripraví analýzu práce filmového klubu za dané obdobie.

 

Hľadané kvality/ zručnosti/ skúsenosti:

 • schopnosť samostatne pracovať v multikultúrnom prostredí,
 • plynulá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom,
 • komunikatívnosť a schopnosť prezentovať,
 • kreatívny prístup a flexibilnosť.

 

 

      2. Kultúrny asistent pre Diskusný klub

Kultúrny asistent pre Diskusný klub (KAD) sa podieľa na spolupráci InfoUSA Košice s americkými dobrovoľníkmi. Formou facilitovania účastníkov diskusného klubu vytvára optimálne prostredie pre formovanie a prezentovanie názorov zúčastnených. Pomáha členom InfoUSA Košice zdokonaliť sa v anglickom jazyku. V rámci verejnej diplomacie USA v SR prispieva k prehĺbeniu vzájomného kultúrneho porozumenia členov klubu.

 

Hlavné úlohy:

 • pravidelne sa spolupodieľa na výbere diskutovaných tém,
 • po dohode s kolegami a na základe vlastného výskumu si pripravuje stručné informácie o diskutovaných témach ako: širší kontext a dosah, základné štatistické údaje, prehľad názorových prúdov a pod. a po dohode s kolegami ich odprezentuje,
 • pripravuje miestnosť na diskusné stretnutia, vrátane občerstvenia a obsluhuje techniku,
 • pravidelne vedie a dopĺňa štatistické údaje o podujatiach a podáva o nich správy,
 • aktívne sa podieľa na propagácii diskusného klubu, vrátane sociálnych sietí a na budovaní publika,
 • pred ukončením dohodnutého termínu dobrovoľníckej činnosti pripraví analýzu práce diskusného klubu za dané obdobie.

 

Hľadané kvality/ zručnosti/ skúsenosti:

 • schopnosť samostatne pracovať v multikultúrnom prostredí,
 • plynulá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom,
 • komunikatívnosť a schopnosť prezentovať,
 • schopnosť moderovať diskusiu, načúvať účastníkom a nezaujate parafrázovať myšlienky a postoje účastníkov v kontexte diskutovanej témy,  
 • schopnosť analyzovať argumenty a zároveň budovať toleranciu k ich zdieľaniu,   
 • kreatívny prístup a flexibilnosť.

 

 

Svoju žiadosť o dobrovoľnícku činnosť spolu s Vašimi životopismi a stručným opisom Vašej  motivácie  v slovenskom aj v anglickom jazyku pošlite do nedele 1.10.2018  na adresu: infousa@svkk.sk

 

Vybraných kandidátov pozveme na pohovor.

InfoUSA in other cities:
Upcoming Events in Košice
Latest photos