The InfoUSA Slovakia program is an initiative sponsored by the United States Embassy in Bratislava.
“An investment in knowledge always pays the best interest.”
Benjamin Franklin (1706-1790)

InfoUSA Košice

Call for Student Volunteers!

Sep 12, 2018, Košice

We are currently recruiting Student Volunteers! more info inside...

Flag-Pins-Slovakia-USA

 

 

 

 

 

 

 

 

We are looking for students in secondary schools and universities, who are communicative and friendly.

This is a valuable opportunity to build your communication and presentation skills and gain experience in the area of Public Diplomacy.

Help us prepare and conduct a movie night or a conversational meeting one to four times a month. You will receive a free annual membership in the State Scientific Library. Best of all, you will be provided with a certificate of recognition for your resume.

Volunteers will receive training and are required to commit to 5 hours of service a week.          

Further details in Slovak only.

 

Ponúkane Pozície:

- Kultúrny asistent pre Filmový klub

- Kultúrny asistent pre Diskusný klub


 

     1. Kultúrny asistent pre Filmový klub

Kultúrny asistent pre Filmový klub (KAF) sa podieľa na propagácii kinematografického fondu InfoUSA Košice a zvyšovaní jeho cirkulácie. Pomáha členom InfoUSA Košice zdokonaliť sa v anglickom jazyku. V rámci verejnej diplomacie USA v SR prispieva k prehĺbeniu kultúrneho porozumenia členov klubu.

 

Hlavné úlohy:

 • raz mesačne sa spolu s koordinátorom podieľa na výbere filmových titulov,
 • na základe vlastného výskumu si pripravuje stručné informácie o premietanom filme ako: kinematografické údaje a filmové trivia, historický a kultúrny kontext, spoločenský a kultúrny dosah a pod. a pred premietaním ich odprezentuje,
 • pripravuje miestnosť na premietanie a obsluhuje techniku,
 • pravidelne vedie a dopĺňa štatistické údaje o podujatiach a podáva o nich správy,
 • aktívne sa podieľa na propagácii filmového klubu a budovaní publika,
 • na základe vlastného výskumu prispieva svojimi návrhmi pri zostavovaní akvizičného zoznamu,
 • pred ukončením dohodnutého termínu dobrovoľníckej činnosti pripraví analýzu práce filmového klubu za dané obdobie.

 

Hľadané kvality/ zručnosti/ skúsenosti:

 • schopnosť samostatne pracovať v multikultúrnom prostredí,
 • plynulá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom,
 • komunikatívnosť a schopnosť prezentovať,
 • kreatívny prístup a flexibilnosť.

 

 

      2. Kultúrny asistent pre Diskusný klub

Kultúrny asistent pre Diskusný klub (KAD) sa podieľa na spolupráci InfoUSA Košice s americkými dobrovoľníkmi. Formou facilitovania účastníkov diskusného klubu vytvára optimálne prostredie pre formovanie a prezentovanie názorov zúčastnených. Pomáha členom InfoUSA Košice zdokonaliť sa v anglickom jazyku. V rámci verejnej diplomacie USA v SR prispieva k prehĺbeniu vzájomného kultúrneho porozumenia členov klubu.

 

Hlavné úlohy:

 • pravidelne sa spolupodieľa na výbere diskutovaných tém,
 • po dohode s kolegami a na základe vlastného výskumu si pripravuje stručné informácie o diskutovaných témach ako: širší kontext a dosah, základné štatistické údaje, prehľad názorových prúdov a pod. a po dohode s kolegami ich odprezentuje,
 • pripravuje miestnosť na diskusné stretnutia, vrátane občerstvenia a obsluhuje techniku,
 • pravidelne vedie a dopĺňa štatistické údaje o podujatiach a podáva o nich správy,
 • aktívne sa podieľa na propagácii diskusného klubu, vrátane sociálnych sietí a na budovaní publika,
 • pred ukončením dohodnutého termínu dobrovoľníckej činnosti pripraví analýzu práce diskusného klubu za dané obdobie.

 

Hľadané kvality/ zručnosti/ skúsenosti:

 • schopnosť samostatne pracovať v multikultúrnom prostredí,
 • plynulá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom,
 • komunikatívnosť a schopnosť prezentovať,
 • schopnosť moderovať diskusiu, načúvať účastníkom a nezaujate parafrázovať myšlienky a postoje účastníkov v kontexte diskutovanej témy,  
 • schopnosť analyzovať argumenty a zároveň budovať toleranciu k ich zdieľaniu,   
 • kreatívny prístup a flexibilnosť.

 

 

Svoju žiadosť o dobrovoľnícku činnosť spolu s Vašimi životopismi a stručným opisom Vašej  motivácie  v slovenskom aj v anglickom jazyku pošlite do nedele 1.10.2018  na adresu: infousa@svkk.sk

 

Vybraných kandidátov pozveme na pohovor.

InfoUSA in other cities:
Upcoming Events in Košice
Oct 23, 2018
Chat Room Discussion Club
Oct 24, 2018
Film Club
Oct 31, 2018
Film Club
Nov 6, 2018
Chat Room Discussion Club
Nov 13, 2018
Chat Room Discussion Club
Nov 20, 2018
Chat Room Discussion Club
Oct 23, 2018
Educational Advising
Oct 24, 2018
Discussions
Latest photos